ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

  • ამობეჭდვა

თვითმმართველობების სამსახურებთან, რესურს/ცენტრებისა და უმაღლესი სასწავლებლების კონტინგენტთან შეხვედრების ორგანიზება/ჩატარება   თემებზე: თამბაქოს მოხმარების მავნეობის,  ალკოჰოლიზმის,  წამალთადამოკიდებულების პროფილაქტიკა, არაინფექციურ დაავადებათა აცილებადი რისკების მართვა, მოზარდი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობა.