სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვები 2018 წელი (6 თვე)

  • 18 ივნ 2018
  • ამობეჭდვა

სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვების შემთხვევათა განაწილება მუნიციპალურ ჭრილში აისახება შემდეგნაირად, საშუალო მაჩვენებელს ჩამორჩება მაჩვენებელი ქალაქ ბათუმსა და ხელვაჩაურში და შუახევის მუნიციპალიტეტებში, ხოლო სხვა მუნიციპალიტეტებში კი გაცილებით მაღალია.

როგორც დიარეული კლინიკით მიმდინარე დაავადებები, აღნიშნული ნოზოლოგიის მატებაც ფიქსირდება ზაფხულის პერიოდში და პროპორციულია გარემოს მაღალი ტემპერატურის, ტურისტების რიცხვის მატების. სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვების რიცხვი განსაკუთრებით მზარდია რეგიონში 2014 წლიდან.

მიმდინარე პერიოდში დარეგისტრირებული შემთხვევები 20%-ით აღემატება გასული წლის იმავე პერიოდის მონაცემებს.

გალერეა