სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვები 2018 წელი (8 თვე)

  • 18 ივნ 2018
  • Print

სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვების შემთხვევათა განაწილება მუნიციპალურ ჭრილში აისახება შემდეგნაირად, საშუალო მაჩვენებელს ჩამორჩება მაჩვენებელი ქალაქ ბათუმში,  ხელვაჩაურისა  და შუახევის მუნიციპალიტეტებში, ხოლო სხვა მუნიციპალიტეტებში კი გაცილებით მაღალია.

როგორც დიარეული კლინიკით მიმდინარე დაავადებები ხასიათდება ციკლობრივი მიმდინარეობით.  აღნიშნული ნოზოლოგიის მატებაც ფიქსირდება ზაფხულის პერიოდში და პროპორციულია გარემოს მაღალი ტემპერატურის, ტურისტების რიცხვის მატებისა. სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვების რიცხვი განსაკუთრებით მზარდია რეგიონში 2014 წლიდან.

მიმდინარე პერიოდში დარეგისტრირებული შემთხვევები 37%-ით აღემატება გასული წლის იმავე პერიოდის მონაცემებს.

 

Gallery